Atletické soustředění sportovních tříd 6.C, 7.C a 8.C

Atletické soustředění sportovních tříd 6.C, 7.C a 8.C se i tento rok konalo v Horní Malé Úpě, v termínu od 14. do 21. října 2018. Zúčastnilo se celkem 57 žáků.

Trénink, zaměřený na rozvoj převážně kondičních schopností, probíhal dvoufázově, dopoledne a odpoledne, ve smíšených skupinách (celkem 5 skupin po 11 či 12 žácích, v každé skupině byli zastoupeni žáci všech ročníků).

Během týdne jsme absolvovali dvě pěší túry, šestý ročník se vydal na Sněžku a dále všichni na trasu po hřebenech v přilehlém okolí.

Večerní program si organizovala každá třídní učitelka se svou třídou, převážně zaměřený na stmelování kolektivu, komunikaci, řešení různých her a úloh, spolupráci s ostatními spolužáky. Večer jsem také věnovali regeneraci v hotelovém wellness.

Celkově považujeme soustředění za velmi vydařené, obešlo se bez úrazů, za velmi příznivého počasí. Žáci splnili vše, co měli v plánu, takže mají výborný základ pro další trénink a nadcházející halovou sezónu.

Romana Rájková, Petra Mejtská, Romana Bennett