Atletické soustředění Nymburk – 22. 4. – 27. 4. 2019

Týden strávilo padesát devět žáků ze 6.C, 7.C a 8. C ve Sportovním středisku Nymburk. Soustředění bylo zaměřeno na nácvik techniky atletických disciplín a zvyšování kondice. K dispozici bylo rozsáhlé sportovní zázemí – atletický stadion, plavecký bazén, dvě vířivky, sportovní hala, multifunkční tělocvičny a fotbalové hřiště. Vše jsme plně využívali.

Soustředění se vydařilo, byl splněn tréninkový plán. Všichni žáci měli dobrou pracovní morálku a za to je třeba je pochválit. V průběhu akce nedošlo k žádnému vážnému zranění a celou ji hodnotíme kladně.