Angličtina pro naše nejmenší

Vážení rodiče.

V tomto příspěvku přicházím s pomocí těm, kteří bezradně otvírají sešity svých dětí a ve shluku písmen a znaků se snaží přijít na to, co takový žáček třetí třídy již umí po dvou měsících školní docházky. Věřte, z jejich pohledu je toho mnoho. Děti již prošli audioorálním kurzem a začínají souvisle psát.

K dispozici jsou vám tři soubory, které budou pravidelně aktualizovány. První je slovníček, s jehož pomocí získáte přehled o slovní zásobě. Druhý soubor je pracovní list. Vytiskněte ho své ratolesti na procvičení psané formy. Poslední je testový sešit, kde si s dětmi procvičíte již nabyté znalosti.

Mgr. Lenka Kučerová

Aj – Čj slovníček pro třetí ročník

Worksheets for children and their parents

Tests for children and their parents