Akce turistického kroužku

V sobotu 13. 10. 2018 se členové turistického kroužku vydali na Vinařickou Horku, kde se učili orientovat v krajině, zahráli si hry v přírodě a na závěr si opekli špekáčky.

Pokud má ještě někdo zájem o členství v turistickém kroužku, obraťte se pro přihlášku na paní učitelku Věru Katič nebo paní učitelku Radku Plochovou.Turistický kroužek je pro děti třetích až šestých tříd, výlety pořádáme většinou první nebo druhou sobotu v měsíci. Další výlet se uskuteční 3. listopadu 2018 a budeme putovat po stopách svatého
Václava.