Africké odpoledne ve Školní družině

Africké odpoledne ve školní družině

Naše školní družina a děti z 2. A si s paní vychovatelkou připravily celé africké odpoledne.

Hned po obědě si po vyprávění o afrických kmenech a za zvuku africké hudby namalovaly masky náčelníků těchto kmenů.

A po té nám naše Evička Marvanová přinesla africké šneky oblovky  SHREKA a FIONU.

Něco zajímavého z jejich života a o nich samotných jsme se všichni dozvěděli a pak díky překážkové dráze byl SHREK a FIONA celé odpoledne mezi námi.

Všem se to moc líbilo a na kukandu jsme pozvali i ostatní oddělení ŠD.

Moc velké poděkování mamince Evičky, paní Marvanové, že nám jejich rodinné příslušníky zapůjčila a sama donesla.

Snad návštěvu ŠD přežijí bez úhony.

Za ŠD Miroslava Prokopová

IMG_8117