Vítejte na webových stránkách Pětky

Pětka, jak se naší škole říká, byla otevřena poprvé v září roku 1954. Ve školním roce 2014/2015 oslavila 60 let své existence.

V naší škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu „Noty, míče, ke všemu tu máme klíče“.

Škola byla postavena jako prostorná prosvětlená budova s veškerým potřebným zázemím, které bylo především v posledních dvaceti letech stále rozšiřováno a modernizováno. K budově školy přiléhá zahrada s víceúčelovým hřištěm, které škola získala darem od UEFY, pavilon, ve kterém sídlí 2. ZUŠ, ale také v něm je moderní aerobický sál a cvičná kuchyňka. Vedle školy se dále nachází velké sportovní hřiště, které bylo v roce 2015 rekonstruováno.  Součástí školy je samozřejmě školní jídelna, družina, tělocvična a moderní sportovní hala.

Třídy 1. B – 9. B jsou s rozšířenou výukou hudební výchovy. Již  dvacet pět  let působí ve škole pěvecký sbor Sluníčko, který slaví úspěchy nejen doma, ale i v zahraničí. Od roku 2011 zde také funguje flétnový soubor Flauti Vivace.

Třídy 6. C – 9. C jsou třídy se sportovním zaměřením, především na atletiku. V oblasti sportovní výchovy těsně spolupracujeme s atletickým oddílem AC TEPO Kladno. Pokud žáci těchto tříd splňují předepsaná kritéria, jsou po deváté třídě přijati na Sportovní gymnázium v Kladně a pokračují tam ve sportovní kariéře.

V naší škole jsou dobré podmínky pro rozvoj dětí nejen ve sportovních a hudebních třídách, ale i ve třídách takzvaně běžných. Několik učeben je vybaveno interaktivními tabulemi, dataprojektory, počítači, odborné učebny jsou vybaveny potřebnou technikou, na střeše je umístěna meteostanice. Dbáme také na jazykový rozvoj našich žáků. Kromě anglického jazyka ve škole vyučujeme jako druhý cizí jazyk němčinu, ruštinu, francouzštinu a španělštinu.

Plán akcí

DatumAkce
15. 2. 2019Bruslení - Nám. Starosty Pavla - 4.B, 5.C
18. 2. 2019Veselé zoubky - program prevence 1.A, 1.B
20. 2. 2019Exkurze do Českého rozhlasu - redakční rada školního časopisu
22. 2. 2019Mistr slova
26. 2. 2019Program Faber - Vodnická pohádka - 1. - 3. třídy
26. 2. 2019Program Faber - Vikingové - 4. - 9. tř.
27. 2. 2019Divadlo Kladno - Babička - 6C, 6B, 7C, 8C
28. 2. 2019Den otevřených dveří
1. 3. 2019Ředitelské volno pro žáky
4. 3. - 8. 3. 2019Jarní prázdniny
12. 3. 2019Židovské muzeum Praha 8.A, 8.B
13. 3. 2019Krokodýlí farma - exkurze 3.A
14. 3. 2019Příroda volá - vystoupení pro školní družinu
15. 3. 2019Desetiboj mladého strážníka - školní kolo - 5. třídy
15. 3. 2019Bruslení na zimním stadionu - 9.A, 9.B, 9.C
27. 3. 2019N. Winton - síla lidskosti - kino Hutník - 2.stupeň
29. 3. 2019Společenský večer školy - pro zaměstnance, rodiče a přátele školy - Hotel Kladno, 20 hod.

Partneři