9.C

školní rok 2018/2019
třídní učitel: Mgr. Robert Fritsch
učebna: č. Sd3 / družina

8.C školní rok 2017/2018
7.C třídní učitel Mgr. Robert Fritsch školní rok 2016/2017
6.C červen 2016 třídní učitel Mgr. Robert Fritsch
6.C červen 2016 třídní učitel Mgr. Robert Fritsch