9.C

Školní rok 2020/2021
Třídní učitelka: Mgr. Petra Mejtská
Učebna: sd3 / školní družina

7.C školní rok 2018/2019 Mgr. Radka Mejtská
6.C školní rok 2017/2018