9.B

školní rok 2018/2019
třídní učitelka:
Mgr. Věra Míšková
učebna: č. 13 / 2. patro

8. B školní rok 2017/2018
7.B třídní učitelka Mgr. Věra Míšková školní rok 2016/2017
6.B červen 2016 třídní učitelka Mgr. Věra Míšková
6.B červen 2016 třídní učitelka Mgr. Věra Míšková
červen 2015 třídní učitelka Mgr. Ilona Zdychová
červen 2015 třídní učitelka Mgr. Ilona Zdychová