9.A

Školní rok 2020/2021
Třídní učitel: Mgr. Jan Fiala
Učebna: č. 21 / 3. patro

7.A školní rok 2018/2019 Mgr. Jan Fiala
6.A školní rok 2017/2018
5.A třídní učitelka Mgr. Ilona Zdychová školní rok 2016/2017
červen 2015
červen 2015  třídní učitelka Mgr. Jitka Perglerová
4.A červen 2016 třídní učitelka Mgr. Ilona Zdychová
4.A červen 2016 třídní učitelka Mgr. Ilona Zdychová