Branné dny

Ve středu 23. 5. 2018 a ve čtvrtek 24. 5. 2018 proběhly v naší škole branné dny. Zorganizovalo je pro nás Muzeum civilní obrany v Ústí nad Labem. Děti rozdělené do skupin prošly stanoviště, na kterých zábavnou formou získaly informace potřebné v krizových situacích a také si mnohé aktivity mohly vyzkoušet na vlastní kůži. Jednotlivá stanoviště byla:

Chemie(seznámení s využitím chemie v konfliktech, jak se chovat při civilní chem. havárii, vlastnosti chem. látek, praktické cvičení s plynovými maskami)

Zdravověda(zásady poskytnutí první pomoci, praktické cvičení kardiopulmonární resuscitace a další první pomoci)

Střelnice(zásady používání střelných zbraní, výbava AČR, praktické cvičení střelby z maket)

POKOS(Příprava občanů k obraně státu) (překážková dráha, historie a současnost AČR, ukázka sebeobrany)

Evakuace(zásady evakuace, evakuační zavazadlo, rozpoznávání sirén, praktické cvičení)

Oba dva dny se vydařily, lektoři dokázali zaujmout a děti se zábavnou a praktickou cestou naučily spoustu užitečného.