9.C

školní rok 2016/2017

třídní učitelka Mgr. Alena Čuříková

učebna č. 1 / přízemí

________________________________

červen 2015 třídní učitelka Mgr. Alena Čuříková

červen 2015 třídní učitelka Mgr. Alena Čuříková

8.C červen 2016 třídní učitelka Mgr. Alena Čuříková
8.C červen 2016 třídní učitelka Mgr. Alena Čuříková

[table “12” not found /]