2000 budek pro Kladno

V pátek 3. 11. 2017 první skupina dětí ze školní družiny začala pracovat na projektu “2000 budek pro Kladno”.
Tento projekt běží již více než rok a jedná se o projekt, který pomáhá přírodě i lidem. Klienti Speciální pečovatelské služby začali vyrábět ptačí budky, které slouží přírodě a zároveň pomáhají ziskem financovat provoz služby. Projekt na sebe upoutává všechny věkové kategorie a působí na vědomí lidí o potřebě přírodě pomáhat. Jsme velice rádi, že jsme se do projektu zapojili. Pan Kuchař nám při společné práci, tj. vymalováním několika budek s dětmi, vše přiblížil a dětem předvedl, jak malby na budkách vznikají. Děti tak měly možnost se nenásilně seznámit s člověkem na vozíku i s tím, že přes handicap kvadruplegie se nechá spoustu věcí dělat. Zkušenost byla pro děti veliká a uvědomily si, že “neexistuje, že něco nejde”….protože když se chce ..jde vše i s handicapem .
Pokud se rozhodnete si budku pořídit a podpořit, lze přes vedoucí vychovatelku domluvit prodej za částku 500,-Kč nebo pronájem na rok za 240,-Kč.
Vše si prohlédněte v naší fotogalerii.
Za veselou ŠD
Miroslava Prokopová