Přijímací řízení na SŠ

Výsledky přijímacího řízení na SŠ pro školní rok 2018-2019

Umístění 9.roč.2017-2018

Časový harmonogram přijímacího řízení na SŠ a SOU pro školní rok 2017/2018

 • Informační schůzka rodičů vystupujících žáků: čtvrtek 19.10.2017 v 16.00 hodin v učebně číslo 18
 • Rozdání tiskopisů přihlášek žákům  5. a 9. ročníků:  výchovná poradkyně první týden v lednu
 • Odevzdání vyplněných přihlášek výchovné poradkyni: do 26.1.2018
 • Vydání  potvrzených přihlášek a zápisových lístků zákonným zástupcům proti podpisu: 
  • čtvrtek 8.2.2018  v době od 15.30 – 17.00 hodin
  • úterý 13.2.2018  v době od 15.30 – 17.00 hodin

Termíny celostátních přijímacích zkoušek

1.termín

 • 12.4.2018 pro čtyřleté obory
 • 13.4.2018 pro šestiletá a osmiletá gymnázia

2.termín

 • 16.4.2018 pro čtyřleté obory
 • 17.4.2018 pro šestiletá a osmiletá gymnázia

Náhradní termín (pro všechny obory vzdělávání)

 • 1.termín:  10.5.2018
 • 2.termín:  11.5.2018

Upozornění

 • Přihlášku na SŠ odevzdat nejdéle do 1.3.2018.
 • Zápisový lístek odevzdat do 10 dnů po vyrozumění o přijetí.

POZOR! SŠ s talentovou zkouškou

 • Vydání tiskopisů do konce října.
 • Vydávání potvrzených přihlášek a zápisových lístků do 16.11.2017
 • Přihlášku na SŠ odevzdat nejdéle do 30.11.2017

Výsledky přijímacího řízení

2016/2017

2014/2015

2013/2014

2012/2013 

Přijati na:

 • čtyřleté gymnázium: 26
 • osmileté gymnázium: 2
 • střední odborné školy: 42
 • střední odborná učiliště: 11

celkem: 81 žáků

2011/2012

Přijati na:

 • čtyřleté gymnázium: 20
 • osmileté gymnázium: 4
 • střední odborné školy: 41
 • střední odborná učiliště: 10

celkem: 75 žáků

2010/2011

Umístění vystupujících (včetně vystupujících z nižších ročníků) žáků.

Přijati na:

 • čtyřleté gymnázium: 17
 • osmileté gymnázium: 4
 • střední odborné školy: 34
 • střední odborná učiliště: 13 (z toho 2 žáci z nižších ročníků)