BCreAtive

Den španělské kultury

23.3.2018 jsme pro žáky naší školy připravili prezentace z našeho pobytu na partnerské škole na Tenerife společně s degustací typicky španělských pokrmů a vybraného ovoce.
Mgr. Lenka Kučerová, Mgr. Věra Míšková + žáci 9. B
Prezentace našich žaček:

 

Den otevřených dveří

V pátek 16. 3. 2018 během Dne otevřených dveří měli rodiče a veřejnost možnost shlédnout videonahrávky, které natočili žáci naší školy a prezentovali na výměnném pobytu na Tenerife. V pátek 23. 3. 2018 se podělíme o zážitky nabité během této návštěvy s žáky naší školy na tzv. Dni španělské kultury.
 
Mgr. Lenka Kučerová
koordinátor projektu
Den španělské kultury dne 23. 3. 2018

 

Žáci a učitelé naší školy se zúčastnily výměnného pobytu na partnerské škole IES Cruz Santa za účelem společného vzdělávání a práce na projektu s názvem „BCreAtive“. Byli jsme vřele přivítáni nejen všemi studenty,  učiteli, paní ředitelkou této školy, ale také panem primátorem, který nás
podpořil ve společném projektu, jehož cílem je kreativita ve výuce.

Celkem 5 národností (Češi, Holanďané, Němci, Španělé a Irové) utvořilo jediný tým pracující na úkolech ve sportu, matematice, literatuře, fyzice a chemii, výtvarné výchově i cizích jazycích. Naučili jsme se, jak zapojit různé druhy inteligence a styly učení do problémových úloh. Učitelé měli možnost
navštívit vyučování u svých zahraničních kolegů a vyzkoušet si výuku v zahraničí.

Výuky výtvarné výchovy netradičním způsobem jsme absolvovali v národním parku „Las Canadas“ s prohlídkou nejvyšší hory „El Teide“.

Závěrem jsme měli možnost si popovídat s jedinou hasičkou-záchranářkou, působící na tomto ostrově a o jejích překážkách, které musela během svého života překonat, čímž se stala vzorem pro ostatní dívky na ostrově, ale také z našeho projektu.

Mgr. Lenka Kučerová
Koordinátor projektu

Třetí schůzka projektu BCreative ze dne 1. 2. 2018.

Dne 28.11.2017 se uskutečnila druhá schůzka pedagogů projektu BCreative.

Dne 2.11.2017 se uskutečnila schůzka pedagogů projektu BCreative.

 

 

Od 1. 9. 2017 se naše škola v Moskevské ulici v Kladně zapojuje do další spolupráce s partnerskými školami ze zahraničí v projektu nazvaném “BCreactive”. Projekt je spolufinancovaný z programu EU “Erasmus +” v rámci activity KA2. Ústředním tématem je tvořivost.

Tvořivost zaměstnává naši představivost, která inovačním způsobem umožňuje vložit nové nápady do praxe. Tímto projektem se pokusíme rozvinout tvořivost v našich žácích prostřednictvím živých vystoupení.

Zapojené školy jsou odlišné ve svém životním stylu, podmínkách a dokonce i školním prostředí. Drama, hudba i tanec přiměje žáky z partnerských škol k poznání jednotlivých kultur a hudby, která existuje v každé ze zúčastněných zemí.

Hlavním jazykem komunikace bude angličtina. Samozřejmě budeme podporovat studium i komunikaci v jazycích našich partnerů, což je španělština, němčina a holandština.

Prostřednictvím tvůrčí práce a spolupráce s ostatními účastníky EU, bychom chtěli zabránit nedorozumění, násilí a společenským stereotypům.

V našem projektu všichni žáci budou mít rovný přístup k účasti. Jsme přesvědčeni, že cíle vzdělávání dosáhneme prostřednictvím respektování kreativity žáků a použitím kritického myšlení, které obohatí naši kulturu.

Tento project nám doplňuje již stávající projekt zvaný “Pětka v Evropě”, také spolufinancovaný z prostředků EU, určený primárně na vzdělávání učitelů v cizích jazycích.

Mgr. Lenka Kučerová

koordinátor projektu