Výuka anglického jazyka 4.C

Miniprojekt anglického jazyka v rámci tématu „Můj dům a bydlení“ (My House and Housing), v němž děti vyráběly své ideálně vypadající místnosti, které následně popsaly pomocí gramatické struktury „There is/ are…“ a rozšířené slovní zásoby z daného okruhu. Vznikly krásné modely podložené dětskou fantazií a pěkné popisy motivované konkrétním reálným účelem učit se novému.