Vítejte na webových stránkách Pětky

Děkujeme všem, kdo se podíleli na zajištění koncertu 25 let Sluníčka. Dětem a sbormistrům děkujeme za krásná vystoupení, bývalým členům, kteří si přišli po letech zazpívat, pak za dokreslení milé atmosféry soudržnosti a radosti z hudby.

Mgr. Eva Moučková

Pětka, jak se naší škole říká, byla otevřena poprvé v září roku 1954. Ve školním roce 2014/2015 oslavila 60 let své existence.

V naší škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu „Noty, míče, ke všemu tu máme klíče“.

Škola byla postavena jako prostorná prosvětlená budova s veškerým potřebným zázemím, které bylo především v posledních dvaceti letech stále rozšiřováno a modernizováno. K budově školy přiléhá zahrada s víceúčelovým hřištěm, které škola získala darem od UEFY, pavilon, ve kterém sídlí 2. ZUŠ, ale také v něm je moderní aerobický sál a cvičná kuchyňka. Vedle školy se dále nachází velké sportovní hřiště, které bylo v roce 2015 rekonstruováno.  Součástí školy je samozřejmě školní jídelna, družina, tělocvična a moderní sportovní hala.

Třídy 1. B – 9. B jsou s rozšířenou výukou hudební výchovy. Již  dvacet pět  let působí ve škole pěvecký sbor Sluníčko, který slaví úspěchy nejen doma, ale i v zahraničí. Od roku 2011 zde také funguje flétnový soubor Flauti Vivace.

Třídy 6. C – 9. C jsou třídy se sportovním zaměřením, především na atletiku. V oblasti sportovní výchovy těsně spolupracujeme s atletickým oddílem AC TEPO Kladno. Pokud žáci těchto tříd splňují předepsaná kritéria, jsou po deváté třídě přijati na Sportovní gymnázium v Kladně a pokračují tam ve sportovní kariéře.

V naší škole jsou dobré podmínky pro rozvoj dětí nejen ve sportovních a hudebních třídách, ale i ve třídách takzvaně běžných. Několik učeben je vybaveno interaktivními tabulemi, dataprojektory, počítači, odborné učebny jsou vybaveny potřebnou technikou, na střeše je umístěna meteostanice. Dbáme také na jazykový rozvoj našich žáků. Kromě anglického jazyka ve škole vyučujeme jako druhý cizí jazyk němčinu, ruštinu, francouzštinu a španělštinu.

Plán akcí

DatumAkce
23. 5. 2018Mladý záchranář - soutěž
23. 5. 2018Branný den 1. st +6. třídy
24. 5. 2018Branný den 2. st
24. 5. 2018
Dobříš, Strž – exkurze ČJL 8.B, 9.B
25. 5. 2018Projektový den – Středověk – 7.A, 7.B

28. 5. 2018Pasování prvňáčků na čtenáře – knihovna Kladno– 1.A, 1.B
28. 5. 2018Povídání o krajtě kobercové pro 1. stupeň
29. 5. 2018Hasičská soutěž – týmy z 2. a 6. třídy – Sletiště Kladno
31. 5. 2018Literární toulky 1.-2.h – 6.tř.., 3. – 4.h – 7.tř., 5.h – 8.tř.
31. 5. 2018Závěrečný turnaj v minivolejbalu – 4.A
1. 6. 2018Dětský den
4. - 8. 6. 2018Návštěva zahraničních partnerů projektu BCreAtive
6. 6. 2018Schůzka rodičů budoucích prvňáčků - 16.00hod.
7. 6. 2018Den hudby
10. 6. 2018Světlo za Lidice (celostátní přehlídka sborů)
20. 6. - 27. 6. 2018Škola v přírodě
29. 6. 2018
Konec školního roku, předávání vysvědčení

Partneři