Vítejte na webových stránkách Pětky

Pozvánka na společenský večer školy

Pětka, jak se naší škole říká, byla otevřena poprvé v září roku 1954. Ve školním roce 2014/2016 oslavila 60 let své existence.

V naší škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu „Noty, míče, ke všemu tu máme klíče“.

Škola byla postavena jako prostorná prosvětlená budova s veškerým potřebným zázemím, které bylo především v posledních dvaceti letech stále rozšiřováno a modernizováno. K budově školy přiléhá zahrada s víceúčelovým hřištěm, které škola získala darem od UEFY, pavilon, ve kterém sídlí 2. ZUŠ, ale také v něm je moderní aerobický sál a cvičná kuchyňka. Vedle školy se dále nachází velké sportovní hřiště, které bylo v roce 2015 rekonstruováno.  Součástí školy je samozřejmě školní jídelna, družina, tělocvična a moderní sportovní hala.

Třídy 1. B – 9. B jsou s rozšířenou výukou hudební výchovy. Již  dvacet pět  let působí ve škole pěvecký sbor Sluníčko, který slaví úspěchy nejen doma, ale i v zahraničí. Od roku 2011 zde také funguje flétnový soubor Flauti Vivace.

Třídy 6. C – 9. C jsou třídy se sportovním zaměřením, především na atletiku. V oblasti sportovní výchovy těsně spolupracujeme s atletickým oddílem AC TEPO Kladno. Pokud žáci těchto tříd splňují předepsaná kritéria, jsou po deváté třídě přijati na Sportovní gymnázium v Kladně a pokračují tam ve sportovní kariéře.

V naší škole jsou dobré podmínky pro rozvoj dětí nejen ve sportovních a hudebních třídách, ale i ve třídách takzvaně běžných. Několik učeben je vybaveno interaktivními tabulemi, dataprojektory, počítači, odborné učebny jsou vybaveny potřebnou technikou, na střeše je umístěna meteostanice. Dbáme také na jazykový rozvoj našich žáků. Kromě anglického jazyka ve škole vyučujeme jako druhý cizí jazyk němčinu, ruštinu, francouzštinu a španělštinu.

Plán akcí

DatumAkce
12. - 22. 2.2018Víš si rady s češtinou – 6. – 9. tř. – třídní kola
13. 2. 2018Předávání zápisových lístků zákonným zástupcům žáků 9. tříd – 15.30 – 17.00
15.2.2018Turnaj v minivolejbale 4.-5.tř.
16. 2. 2018Redakce školního časopisu - exkurze do České televize
19.2.2018Staré pověsti české - knihovna - 4.A
22. 2. 2018Lezecká stěna – 6.C, 7.C
23. 2. 2018Mistr slova
26.2. - 2.3. 2018Jarní prázdniny
5.3. - 9.3.2018Projekt BCreative - výjezd žáků do partnerské školy na Tenerife
9. 3. 2018Víš si rady s češtinou – celoškolní kolo
12. 3. 2018Čas proměn, Na startu mužnosti – 7.ABC program prevence
16. 3. 2018Den otevřených dveří
20. 3. 2018Slavnost jara rozdělovského spolku „Člověk“– Pidisluníčko vystoupení - 16.00 hod.
21. 3. 2018Dějepisná olympiáda – krajské kolo
21. 3. 2018Slavnostní program k 15. výročí knihovny – Pidisluníčko vystoupení - 15. 30 hod.
22. 3. 2018Veselé zoubky - program prevence 1.A, 1.B
22. 3. 2018Divadlo S+H Praha 4.A a 2.B
22.3.2018Planetárium Praha - 3.A, 5.B
23.3.2018Společenský večer školy - U zlatého selátka
27. 3. 2018KMD – divadlo Rokoko Praha
29. 3. - 30.3. 2018Velikonoční prázdniny
12.4. 2018Divadlo S+H Praha 5.A a 5.B
20.-21.4.2018Zápis do prvních tříd
24.4.2018Výstup na horu Říp s významnými osobnostmi - 4.A, 6.B

Partneři