Vítejte na webových stránkách Pětky

Pěvecký sbor Sluníčko oslavuje letos 25. let svého vzniku. Toto výročí oslaví na Jarním koncertu, který se bude konat 17. května 2018 na velkém sále Domu kultury na Sítné. Vystoupí zde zpěváci ze všech oddělení sboru. 

Byla bych ráda, kdyby si přišli zazpívat i všichni bývalí zpěváci. Abyste neměli trému, zvu vás všechny na společnou zkoušku, která se bude konat v sobotu 12. května od 9,00 do 12,00 hodin v hudebně naší  školy. Pokud tento den nemůžete, přijďte určitě přímo na koncert 17. 5., i tak to jistě zvládnete.

Dejte to prosím vědět všem vašim bývalým spolužákům. Moc se na vás všechny těším.

Mgr. Eva Moučková

Pětka, jak se naší škole říká, byla otevřena poprvé v září roku 1954. Ve školním roce 2014/2015 oslavila 60 let své existence.

V naší škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu „Noty, míče, ke všemu tu máme klíče“.

Škola byla postavena jako prostorná prosvětlená budova s veškerým potřebným zázemím, které bylo především v posledních dvaceti letech stále rozšiřováno a modernizováno. K budově školy přiléhá zahrada s víceúčelovým hřištěm, které škola získala darem od UEFY, pavilon, ve kterém sídlí 2. ZUŠ, ale také v něm je moderní aerobický sál a cvičná kuchyňka. Vedle školy se dále nachází velké sportovní hřiště, které bylo v roce 2015 rekonstruováno.  Součástí školy je samozřejmě školní jídelna, družina, tělocvična a moderní sportovní hala.

Třídy 1. B – 9. B jsou s rozšířenou výukou hudební výchovy. Již  dvacet pět  let působí ve škole pěvecký sbor Sluníčko, který slaví úspěchy nejen doma, ale i v zahraničí. Od roku 2011 zde také funguje flétnový soubor Flauti Vivace.

Třídy 6. C – 9. C jsou třídy se sportovním zaměřením, především na atletiku. V oblasti sportovní výchovy těsně spolupracujeme s atletickým oddílem AC TEPO Kladno. Pokud žáci těchto tříd splňují předepsaná kritéria, jsou po deváté třídě přijati na Sportovní gymnázium v Kladně a pokračují tam ve sportovní kariéře.

V naší škole jsou dobré podmínky pro rozvoj dětí nejen ve sportovních a hudebních třídách, ale i ve třídách takzvaně běžných. Několik učeben je vybaveno interaktivními tabulemi, dataprojektory, počítači, odborné učebny jsou vybaveny potřebnou technikou, na střeše je umístěna meteostanice. Dbáme také na jazykový rozvoj našich žáků. Kromě anglického jazyka ve škole vyučujeme jako druhý cizí jazyk němčinu, ruštinu, francouzštinu a španělštinu.

Plán akcí

DatumAkce
16. 4. 2018Přijímací zkoušky na SŠ – čtyřleté obory 2. termín
16. - 24. 4. 2018
Atletické soustředění 8.C - Kladno
17. 4. 2018Okresní kolo ve sportovní gymnastice
17. 4. 2018Matematická olympiáda – okresní kolo
17. 4. 2018Přijímací zkoušky na SŠ – osmiletá a šestiletá gymnázia – 2.termín
18. 4. 2018Okresní kolo v odbíjená - kategorie hoši
18. 4. 2018Třídní schůzka 3.B - 15. 30hod.
19. 4. 2018Okresní kolo v odbíjená - kategorie dívky
19. 4. 2018Pedagogická rada, třídní schůzky 1. st 15. 30, 2. st. 16.00 hod.
19. - 22. 4. 2018
Atlerické soustředění 6.C, 7.C, 9.C
20. - 21. 4. 2018Zápis do prvních tříd
23. 4. 2018Biologická olympiáda – okresní kolo – kategorie C
23. 4. 2018Planetarium Praha – 9.B
23. - 27. 4. 2018„Nekup to.“ – projekt ke Dni Země – 6. a 9. roč.
24. 4. 2018Výstup na horu Říp s významnými osobnostmi - 4.A, 6.B
25. 4. 2018Sběr papíru
27. 4. 2018Čarodějnický den - 1.A, 1.B
30. 4. 2018Ředitelské volno pro žáky
2. 5. 2018Lezecká stěna 4.B
17. 5. 2018Jarní koncert u příležitosti 25. výročí založení sboru
3. 5. 2018Pohár Rozhlasu - Sletiště
3. 5. 2018Poznej Kladno 6.B
7. 5. 2018Ředitelské volno pro žáky
9. 5. 2018Klub mladého diváka – Národní divadlo Praha – 19 hod.
12. 5. 2018Zkouška bývalých členů sboru Sluníčko 9 – 12 hod
23. 5. 2018Mladý záchranář - soutěž
23. 5. 2018Branný den 1. st +6. třídy
24. 5. 2018Branný den 2. st
29. 5. 2018Hasičská soutěž – týmy z 2. a 6. třídy – Sletiště Kladno
31. 5. 2018Schůzka rodičů budoucích 1. tříd – 16.00 hod
31. 5. 2018Literární toulky 1.-2.h – 6.tř.., 3. – 4.h – 7.tř., 5.h – 8.tř.
7. 6. 2018Den hudby
10. 6. 2018Světlo za Lidice (celostátní přehlídka sborů)

Partneři