Vítejte na webových stránkách Pětky

Pětka Vás aktuálně zve na:

Pětka, jak se naší škole říká, byla otevřena poprvé v září roku 1954. Ve školním roce 2014/2016 oslavila 60 let své existence.

V naší škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu „Noty, míče, ke všemu tu máme klíče“.

Škola byla postavena jako prostorná prosvětlená budova s veškerým potřebným zázemím, které bylo především v posledních dvaceti letech stále rozšiřováno a modernizováno. K budově školy přiléhá zahrada s víceúčelovým hřištěm, které škola získala darem od UEFY, pavilon, ve kterém sídlí 2. ZUŠ, ale také v něm je moderní aerobický sál a cvičná kuchyňka. Vedle školy se dále nachází velké sportovní hřiště, které bylo v roce 2015 rekonstruováno.  Součástí školy je samozřejmě školní jídelna, družina, tělocvična a moderní sportovní hala.

Třídy 1. B – 9. B jsou s rozšířenou výukou hudební výchovy. Již  dvacet pět  let působí ve škole pěvecký sbor Sluníčko, který slaví úspěchy nejen doma, ale i v zahraničí. Od roku 2011 zde také funguje flétnový soubor Flauti Vivace.

Třídy 6. C – 9. C jsou třídy se sportovním zaměřením, především na atletiku. V oblasti sportovní výchovy těsně spolupracujeme s atletickým oddílem AC TEPO Kladno. Pokud žáci těchto tříd splňují předepsaná kritéria, jsou po deváté třídě přijati na Sportovní gymnázium v Kladně a pokračují tam ve sportovní kariéře.

V naší škole jsou dobré podmínky pro rozvoj dětí nejen ve sportovních a hudebních třídách, ale i ve třídách takzvaně běžných. Několik učeben je vybaveno interaktivními tabulemi, dataprojektory, počítači, odborné učebny jsou vybaveny potřebnou technikou, na střeše je umístěna meteostanice. Dbáme také na jazykový rozvoj našich žáků. Kromě anglického jazyka ve škole vyučujeme jako druhý cizí jazyk němčinu, ruštinu, francouzštinu a španělštinu.

Plán akcí

DatumAkce
11.12.Házená - okresní kolo - - hala Bios – dívky 6. – 9. tř.
12.12.Velké Sluníčko, Flauti - vánoční vystoupení v Žilině
12.12.Velké Sluníčko, Flauti – vánoční vystoupení v Žilině
13. 12. Výchovný koncert - Tomáš Kočko a orchestr
13.12.Malé Sluníčko - vánoční vystoupení ve vědecké knihovně
13.12.Exkurze Vánoční dílna - Praha Šestajovice - 1.A, 1.B
13.12.Krajské kolo – florbal – Kutná Hora – dívky 7.C
14.12.Vánoční koncert sborů - Kulturní dům Kladno, Sítná - 17hod.
14.12. Vánoční Praha - exkurze 6.C, 9.C
15.12.Sportovní dopoledne – bruslení – zimní stadion Kladno, Sletiště – 8.ABC
18.12.Exkurze Židovské muzeum Praha - program Badatel - 9.A, 9.B
18.12.Ekologické hry, třídírna odpadu - 6.B
18.12.Předání ocenění florbalistům v rep. finále ve školním roce 2016/2017 – KÚ Středočeského kraje Praha
18.12.Bruslení na nám. St. Pavla, Vánoční dílna - 6.C, 7.C
19.12.Techmánie Plzeň – 6.C, 7.C
20.12.Exkurze: křesťanská kultura - program pro školy – kostel sv. Ignáce Praha - 7.A, 7.B
20.12.Vystoupení v MŠ Moskevská – Sluníčko 9.B – 10hod
21.12.Vánoční Kladno – tradice a zvyky – 8.A, 7.A, 7.B
21.12.Muzeum Betlémů – Praha – 6.B
22.12.Vánoční akce ve třídách 1.st – do 4.hod, 2. st do 5. hod.
11. 1. 2018Malé Sluníčko, Velké Sluníčko, Flauti - Vánoční koncert - Libušín kostel - 17hod.
20.-27.1.2018Lyžařský kurz 7. třídy
5.3. - 9.3.2018Projekt BCreative - výjezd žáků do partnerské školy na Tenerife
23.3.2018Společenský večer školy - U zlatého selátka

Partneři